Yhteisöllistä kulttuuria rakentamalla varmistetaan, että kukaan ei jää yksin!

 

Jokaisella kotkalaisella on tärkeä tehtävä yhteisöllisen ja välittävän ilmapiirin rakentamisessa. 

Haluan edistää sitä, että  jokainen kotkalainen voi kokea olevansa hyväksytty ja kuuluvansa joukkoon. Erityinen huomio tulee kiinnittää siihen, että haavoittuvammassa asemassa olevat henkilöt saavat riittävän ja oikea-aikaisesti tukea ja heille on Kotkassa toimintaa, jonka voi kokea itselleen mielekkääksi ja hyväksi. 

Sairaus, toimintakyvyn rajoite, työn puuttuminen, alhainen tulotaso tai yksinäisyys johtavat liian usein yksilön oikeuksien ja mahdollisuuksien kaventumiseen, riittämättömään tukeen tai jopa syrjintään. Näin ei saa olla. Kaikilla tulee olla yhtäläiset oikeudet vaikuttaa ja mahdollisuudet osallistua.

 

Aikuiset toimivat suunnannäyttäjinä. Kannetaan yhdessä vastuu Kotkan yhteisöllisestä ilmapiiristä!