Miksi asetuin ehdolle?

 

Olen kuntavaaleissa ehdolla, sillä haluan vaikuttaa ja toimia oikeudenmukaisen, turvallisen ja menestyvän Kotkan puolesta. Päätöksenteossa tarvitaan inimillisyyttä, tietoa ja osaamista hyvinvoinnin edistämisestä. Kunta hyötyy taloudellisesti, kun se panostaa kaikkien kuntalaistensa hyvinvointiin.  Hyvinvoivat kotkalaiset ovat koko Kotkan etu.

Suomalaista yhteiskuntaa koskevassa keskustelussa kannetaan huolta talouteen, koulutukseen ja terveyteen liittyvästä eriarvoisuuskehityksestä, jota koronapandemia on voimistanut. Yksinäisyys koskettaa yhä useampaa.  Näistä samoista aiheista olen huolissani myös kotikaupungissani.

Olen havainnut, että sairaus, toimintakyvyn rajoite tai alhainen tulotaso johtavat liian usein yksilön oikeuksien ja mahdollisuuksien kaventumiseen, riittämättömään tukeen tai jopa syrjintään. Näin ei saa olla. Kaikilla tulee olla yhtäläiset oikeudet vaikuttaa ja mahdollisuudet osallistua.

 

Haluan olla yhdessä kotkalaisten kanssa rakentamassa meidän kaikkien yhteistä, menestyvää Kotkaa.