Kuka olen?

 

Olen Miia Kurttila, 47 -vuotias äiti ja puoliso Kotkasta.

Olen koulutukseltani kätilö YAMK, Terveyden edistämisen koulutusohjelmasta. Tällä hetkellä opiskelen työn ohella Oulun yliopistossa terveyshallintotieteen maisteriohjelmassa.

Työskentelen toiminnanjohtajana Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisessa yhdistyksessä ja minulla on yli 20 vuoden kokemus työskentelystä mielenterveystyössä. Koulutukseni ja kokemukseni myötä minulle on kertynyt vahva osaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ihmisten arjessa. Työssäni ja luottamustehtävissä minua on kiitetty kuuntelemisen- ja yhteistyötaidoistani.

Ehdokasnumeroni on 85.

 

Tehdään yhdessä Kotkasta hyvän mielen kunta!

 

Lisää minusta

Olen asunut koko ikäni Kotkassa.

80- ja 90-luvulla kävin peruskoulua musiikkiluokalla. Kuorolaulun ja soittamisen parissa viettämäni lapsuus antoivat minulle omakohtaisen kokemuksen yhteisöllisyyden voimasta erilaisista perheistä ja taustoista tulevien lasten kasvun ja hyvinvoinnin tukena. 

Osittain näistä läpi elämän kantaneista kokemuksistani juontaa haluni edistää kulttuurin, liikunnan ja harrastusmahdollisuuksien tärkeää tehtävää osana kotkalaisten lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia.

Nautin musiikista, konserteissa ja teatterissa käymisestä, Kotkan puistoissa ja lähiluonnossa liikkumisesta. Mieli virkistyy ja saan voimaa taiteesta ja kulttuurista.

 

Työ

Olen työskennellyt työurani järjestössä mielenterveystyön parissa. Työssäni olen päässyt toimimaan yhdessä tuen tarpeessa olevien ihmisten ja heidän lähipiirinsä kanssa.

Olen oppinut, että mielenterveyden häiriöt eivät ole harvinaisia ja toipuminen on mahdollista. Tärkeintä on kuulla ja vahvistaa palveluja käyttävien ja heidän läheistensä ääntä ja antaa heille heidän tarvitsemansa tuki. Yhtä lailla olen oppinut, että työtovereiden kuunteleminen ja kunnioitus ja asioiden ratkaiseminen yhdessä tuottavat sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.

Tunnen hyvin Kotkan palvelujärjestelmää, sen vahvuuksia ja aukkokohtia. Olen osallistunut lukuisiin palvelun hankintaprosesseihin palvelun tarjoajan edustajana sekä perehtynyt monipuolisesti järjestö- ja kehittämistyön rahoituslähteisiin. Minulla on hyvät ja laajat verkostot suomalaisessa mielenterveys- ja päihdetyön kentässä. Näissä verkostoissa opin toisilta ja voin jakaa oman alueemme onnistumisia ja hyviä käytäntöjä eteenpäin.

Kotkan tulevaisuuden haasteena on riittävien sote-palvelujen varmistaminen yhteistyössä Kymsoten kanssa. Tavoitteeni on edistää sitä, että Kotka kirjaa mielenterveyden edistämisen strategiseksi tavoitteekseen ja kykenee seuraamaan ja arvioimaan tavoitteissa edistymistä sekä pitkällä aikavälillä tukemaan asukkaitaan mielenterveytensä vahvistamiseen, jolloin painopiste siirtyy korjaavista palveluista ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja  hyvinvoinnin edistämiseen. Haluan edistää Kotkan ja alueemme järjestöjen kumppanuutta pitkäjänteisesti. Järjestöillä on asiantuntemusta ja kykyä kulkea kuntalaisten rinnalla tarvittaessa pitkäkestoisesti.

 

Työtehtäviäni ovat olleet:

Toiminnanjohtaja 2018 - edelleen

Palvelujohtaja (asumispalvelut ja päivätominta) 

Kehittämisjohtaja 

Asumispalvelukoordinaattori

Vastaava ohjaaja

Projektivastaava

Ohjaaja 

 

Koulutus:

Opiskelija: Oulun yliopisto, terveyshallintotieteiden maisteriohjelma 2020- jatkuu

Kätilö, Terveyden edistäminen Ylempi AMK

Sairaanhoitaja, Kätilö AMK

Ylioppilas, Kotkan lyseon lukiosta

 

Lisäksi olen opiskellut mm.

Mielenterveyden ensiapu 1 - ohjaaja, myös verkkokoulutuksen ohjaaja

Mielenterveyden ensiapu 2-ohjaaja, myös verkkokoulutuksen ohjaaja

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Yhteisöhoidon 2 v -koulutusohjelma

 

Luottamustehtävät:

Tunnen hyvin kotkalaista kulttuuri- ja järjestökenttää ja haluan tukea niiden toimintaedellytyksiä. Minulla on luottamustehtäviä paikallisissa järjestöissä ja viime vuosina olen toiminut luottamustehtävissä myös valtakunnallisissa järjestöissä.

 

Nykyiset luottamustehtäväni:

Kakspy Palvelut Oy, hallituksen jäsen

Kotkan korttelikotiyhdistys ry, hallituksen jäsen

Sotek-säätiö sr, hallintoneuvoston jäsen

Kotkan musiikkiluokkien tuki ry, hallituksen sihteeri

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry, hallituksen asiantuntijajäsen